Geschiedenis van de groep en het clubhuis

Scouting Moordrecht ontstond in 1973, als een fusie van de Albert Schweitzergroep (welpen en verkenners, opgericht 14 november 1959, dus zo lang gaat de geschiedenis van scouting in Moordrecht al terug), de katholieke Johannes de Dopergroep (welpen) en H. Monicagroep (katholieke kabouters en gidsen) en de Moambogroep (meisjes).

Vlag van de Albert Schweitzergroep (1959)

De eerste jaren na de fusie waren de opkomsten op de zolder van de oude openbare basisschool aan de Oost Buurtstraat, alleen bereikbaar via een houten trap waarvan verschillende treden ontbraken. Ook de zolder verkeerde in slechte staat; het is een wonder dat de houten vloer nooit onder het geweld van het scoutingspel is bezweken. Op het oude schoolplein had de groep wel veel ruimte om te sporten en bijvoorbeeld brood te bakken op een tafelvuur.

De school werd in 1975 afgebroken en Scouting Moordrecht moest op zoek naar een nieuw onderkomen. Tussen de sloop van de school en de opening van het nieuwe gebouw gingen de opkomsten door, maar verspreid over locaties in Moordrecht (wegrestaurant Pleisterplaats) en Gouderak (de voormalige openbare lagere school).

1975: Scouting Moordrecht straks in de kou?

De eerste steen voor wat het huidige, vertrouwde clubhuis zou worden, werd gelegd op 11 september 1976. Zeven maanden later al, op 16 april 1977, werd het officieel geopend. Het bijzondere – en bewezen degelijke – ontwerp van de Goudse architect Kees Rietveld zou later veel andere scoutinggroepen inspireren.

Het clubhuis werd gebouwd met een bescheiden begroting van 110.000 gulden, maar er is dan ook veel werk gedaan door vrijwilligers, onder wie veel ouders.

In 1982 kreeg het gebouw een uitbreiding, feestelijk geopend met een optreden van de Goudse Padvinders Marsband. De officiële openingshandeling werd verricht door burgemeester Ronald Bandell van Moordrecht die met de bekende bakfiets het gebouw in fietste, in de bak zat wethouder Adrie van der Vlist van Gouderak.

1982: Burgemeester Ronald Bandell en wethouder Adrie van der Vlist op en in de bakfiets.

Het gebouw is nu, 44 jaar na de opening, sterk verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Doordat er jarenlang onzekerheid was over de toekomst – gaan we verhuizen of niet? – is nauwelijks in het gebouw geïnvesteerd. Wel zijn recent nog de kozijnen en ramen vervangen, maar dak, vloer en buitenmuren verkeren in slechte staat. Ook de keuken en sanitaire voorzieningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse gebruikseisen.

Het wordt op korte termijn niet meer verantwoord de activiteiten in het gebouw te blijven uitvoeren. Grote en kostbare bouwkundige ingrepen zouden moeten plaatsvinden om de functionaliteit, de hygiëne en de veiligheid voor de gebruikers te kunnen blijven garanderen.

Onlangs deed zich de mogelijkheid voor om, met medewerking van de gemeente, in samenhang met de verplaatsing van de voetbalvelden van VV Moordrecht te verhuizen van de Stevensstraat naar de rand van de gemeente, ten noordoosten van de Ambachtsweg in het verlengde van de vrachtwagenparkeerplaats. Deze plek biedt volop kansen om te voorzien in de ruimtebehoefte van de groep. De huidige locatie aan de Stevensstraat is in de loop der jaren ingekapseld door woningbouw. Dat is voor omwonenden noch voor Scouting Moordrecht een wenselijke situatie. Verhuizing naar de rand van het dorp is daarom voor alle partijen voordelig.

De locatie van het nieuwe gebouw.

Renovatie op de huidige locatie zou misschien iets minder kosten dan een nieuwbouw op de nieuwe locatie, maar dat weegt niet op tegen de voordelen van een verhuizing: de kans om een gebouw te realiseren dat voldoet aan de moderne eisen van het scoutingspel, een buitenruimte waar kinderen volop en op een avontuurlijke manier kunnen spelen zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken, de mogelijkheid voor de gemeente Zuidplas om de locatie-Stevensstraat te ontwikkelen op een wijze die past in de huidige bebouwde omgeving.

Na veel intensieve gesprekken kreeg Scouting Moordrecht in 2019 van de gemeente Zuidplas de toezegging voor een flinke financiële bijdrage, waarmee verhuizing en nieuwbouw – voor het eerst na bijna twintig jaar inspanningen – een concrete en realistische mogelijkheid is geworden. In juni 2020 stemde de Rabobank Hollandse IJssel in met een fondsaanvraag.

Op 9 juli 2019 gaf de gemeenteraad van Zuidplas groen licht voor een nieuw gebouw.
Groepsfoto in de Moordrechtse Koerier ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan in april 2003.

Hoe nu verder? Kijk op onze pagina over het nieuwbouwtraject.