Nieuwbouwtraject

Voorjaar 2020 is de gemeente begonnen met het voorbelasten van het terrein waar straks het nieuwe clubhuis komt te staan. Dit duurt langer dan de gemeente aanvankelijk had voorzien, volgens de laatste inzichten hopen we in het voorjaar van 2021 met de bouw te kunnen beginnen. Als alles meezit, kunnen we het nieuwe gebouw snel na de zomer van 2021 openen.

Tot die tijd zitten we natuurlijk niet stil. Vanuit de groep zullen diverse ledenacties worden georganiseerd om geld in het laatje te brengen. Scouting Moordrecht heeft in de loop der jaren een flink bouwfonds opgebouwd. Met de financiële bijdrage van de gemeente en enkele fondsen (waaronder de Rabobank, die inmiddels een flink bedrag heeft toegekend) komen we een heel eind, maar van de leden (en de ouders) wordt ook een inspanning verwacht. Van de leden in de vorm van het meedoen aan speciale acties en activiteiten, van de ouders in de vorm van het beschikbaar stellen van hun kennis en ervaring. Zeker als het straks op de afwerking van het binnenwerk aankomt, rekenen we op een grote zelfwerkzaamheid van iedereen die Scouting Moordrecht een warm hart toedraagt.

Duivenvereniging

Een klein deel van het nieuwe gebouw wordt straks gebruikt door Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden. Ook die moet verhuizen en krijgt bij ons onderdak in een eigen ruimte met een eigen toegang. Voor de duidelijkheid: hier zullen geen duiven worden ondergebracht, het betreft een verenigingsruimte voor de leden.